Termeni si Conditii

Ultima actualizare: Februarie 2024

1. Bine ați venit la https://www.esdt.tech/!

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI, DEOARECE ACEȘTIA GUVERNEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ACESTUI SITE WEB

Acești Termeni de Utilizare se încheie între dumneavoastră (denumit în continuare „dvs." sau „dumneavoastră"), în calitate de Utilizator și, pe de altă parte, ESDT.Tech (denumit în continuare „noi" sau „al nostru").

Prin accesarea (în orice mod posibil) a Serviciilor noastre, sunteți pe deplin de acord că ați citit, înțeles și acceptat toți termenii, condițiile, declarațiile, declarațiile de renunțare și alte prevederi stipulate în acești Termeni de Utilizare (denumiți în continuare sau "Termeni"). În cazul în care nu sunteți pe deplin de acord cu oricare dintre termenii și condițiile stipulate în prezentul document, vă rugăm să nu accesați Platforma și să încetați orice utilizare personală a Serviciilor sau utilizarea Serviciilor de către orice altă persoană de pe dispozitivul dvs.

Atunci când decideți să accesați, să testați sau să utilizați anumite caracteristici disponibile în  Platformă, este posibil să faceți obiectul unor Termeni Suplimentari specifici.

Accesând și utilizând în orice mod Serviciile noastre disponibile pe Platformă sau pe platformele relevante ale unor terțe părți, recunoașteți pe deplin că sunteți obligat să respectați acești Termeni și orice Termeni Suplimentari aplicabili în funcție de circumstanțe și de momentul utilizării.

2. Cine suntem și cum ne puteți contacta

Prin intermediul Platformei, ESDT.Tech își dorește să desfășoare o activitate cu rol de informare a celor pasionați de domeniul Web 3.0 punând la dispoziție știri și actualizări din industria / piața specifică a tehnologiei blockchain, contractelor inteligente și activele digitale, astfel încât Utilizatorii noștri să fie la curent cu ultimele evoluții și tendințe în domeniu.

În plus, Platforma găzduiește articole de specialitate redactate de experți în domeniul Web 3.0, abordând subiecte complexe și tendințe emergente, pentru a oferi utilizatorilor noștri o înțelegere mai profundă a acestui domeniu dinamic și în continuă evoluție. De asemenea, dorim să permitem furnizorilor de servicii să își promoveze activitatea în cadrul secțiunilor corespunzătoare ale platformei. Suntem hotărâți să găsim și să punem în aplicare diverse modalități prin care actorii (inclusiv consumatorii de bunuri și/sau servicii specifice) de pe piața Web3 să poată interacționa între ei într-un mod adecvat, cum ar fi organizarea de sesiuni AMA (de exemplu, Ask Me Anything).

Pentru a ne contacta, vă rugăm să trimiteți un e-mail la contact@esdt.tech

3. Definiții (a-z)

„Autoritatea” înseamnă orice autoritate guvernamentală, judiciară sau de altă natură, oricare dintre acestea sau oricare dintre reprezentanții lor autorizați.

„Cazuri de forță majoră” reprezintă evenimente sau circumstanțe extraordinare, inclusiv cazurile fortuite, pe care niciuna dintre Părți nu le-ar fi putut prevedea sau preveni prin mijloace rezonabile, inclusiv, dar fără a se limita la dezastre naturale, război, revoluție, revoltă, insurecție civilă, acte de terorism, expropriere, naționalizare, explozie nucleară, contaminare radioactivă sau chimică ori radiație ionizantă, cu excepția lipsei de fonduri, care nu va constitui un Caz de forță Majoră.

„Criptoactiv” înseamnă o monedă digitală în care tranzacțiile sunt verificate și înregistrările relevante în legătură cu acestea sunt păstrate de un sistem descentralizat care utilizează tehnologia blockchain, iar numai excepțional de o autoritate centralizată, și care, în general, nu sunt considerate instrumente financiare.

„ESDT.Tech” reprezintă entitatea Cryoflame Design SRL, cu sediul în Jac, nr. 294, jud. Salaj, înregistrată sub nr. J31/166/2018 în calitate de proprietar și administrator al Platformei.

„Legislația Aplicabilă” înseamnă orice lege, statut, regulament, cod, ordonanță, normă, hotărâre judecătorească, ordin, decret din România sau orice alt act normativ sau administrativ din România sau orice altă decizie adoptată de o autoritate publică sau orice altă cerință ori recomandare emisă de o autoritate publică sau orice interpretare ori aplicare a celor de mai sus de către o autoritate publică, cu condiția ca oricare dintre cele menționate anterior să aibă un efect obligatoriu prin ele însele.

“Parteneri” terțe persoane fizice sau juridice, care pot fi identificate și prin pseudonim, denumirea oficială a entității respective, firmă, logo sau alte asemenea date, ale căror servicii și/sau produse sunt, în orice mod, prezentate, aduse la cunoștința Utilizatorilor sau cel puțin indicate prin intermediul Platformei.

„Platformă” sau „Website” înseamnă infrastructura tehnică administrată de ESDT.Tech și disponibilă la următoarea adresă: https://www.esdt.tech/.

„Servicii” orice informații, utilități sau funcționalități oferite Utilizatorilor prin intermediul Platformei (e.g. publicarea știrilor și articolelor de specialitate legate de domeniul Web 3.0, prezentarea tipului de servicii oferite de ESDT.Tech).

„Termeni Suplimentari” se referă la toate regulile, termenii și condițiile suplimentare afișate fie pe Platformă, fie pe platformele unor terțe persoane, care pot indica, clarifica și determina cu exactitate condițiile de utilizare a altor produse și/sau servicii decât Serviciile descrise în acești termeni.

„Utilizator” cuprinde orice persoană care utilizează Serviciile sau pur și simplu vizitează Platforma.

4. Dispoziții Generale

Vă rugăm să aveți în vedere că toate informațiile afișate sau altfel disponibile pe Platformă nu au ca scop reprezentarea niciunei forme de consultanță în investiții, încurajarea implicării în vreo activitate financiară, risc sau afacere, recomandarea de a investi bani, venituri sau active, nici de a participa în vreo strategie financiară sau de altă natură.

Platforma are ca scop exclusiv furnizarea de informații, și trebuie să evitați luarea oricărei decizii financiare bazate pe datele afișate în aceasta sau pe orice interpretare pe care ați putea să o faceți în baza acestor date.

ESDT.Tech recomandă cu insistență să efectuați propriile cercetări și să căutați sfaturi sau îndrumare profesională înainte de a lua orice decizie bazată pe informațiile furnizate pe Platformă sau în știri, articole sau alte forme de informație furnizate aici.

Este responsabilitatea tuturor Utilizatorilor să înțeleagă și să asume riscurile asociate utilizării oricăror Criptoactive, inclusiv a tokenilor non-fungibili (cunoscuți și sub denumirea de NFT) sau a altor forme de active ori valori legate de infrastructura blockchain.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că valoarea oricărui Criptoactiv pe piața deschisă poate fluctua cu +/- 100% în fiecare secundă, în raport cu prețul de achiziție sau cu referirea la orice valoare anterioară.

5. Servicii ESDT.Tech

Informațiile furnizate în știrile noastre sunt obținute din surse publice și pot fi supuse erorilor sau inexactităților. Nu garantăm acuratețea, integralitatea sau actualitatea informațiilor publicate și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru consecințele utilizării acestora.

Articolele de specialitate publicate pe platforma noastră reprezintă opinii și perspective ale autorilor și nu reflectă întotdeauna opiniile sau politica Platformei și/sau ESDT.Tech. Utilizatorii sunt încurajați să își formeze propriile opinii și să solicite consultanță profesională înainte de a lua decizii pe baza informațiilor furnizate.

Vă rugăm să rețineți că informațiile și descrierile serviciilor de consultanță prezentate pe acest website au un scop pur informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință, fără a constitui o ofertă directă sau un angajament ferm de a furniza aceste Servicii în mod automat sau în absența unui acord contractual.

Pentru a beneficia efectiv de serviciile noastre de consultanță, este necesară încheierea unui contract distinct cu ESDT.Tech. Un asemenea contract va stabili în mod clar obiectivele, termenii și condițiile aplicabile, precum și obligațiile și responsabilitățile asumate de ambele părți în legătură cu furnizarea serviciilor de consultanță sau a altor servicii.

Orice referire la Parteneri nu implică vreo garanție acordată reciproc între noi și acești Parteneri sau a noastră cu privire la Parteneri ori a Partenerilor cu privire la noi, în ceea ce privește serviciile și/sau produsele pe care le oferă fiecare. Vă rugăm să aveți în vedere că Partenerii sunt terțe părți, cu privire la care ESDT.Tech se poate afla sau nu, în trecut sau în viitor, în relații contractuale, fără ca prin aceasta să promitem că serviciile și/sau produsele pe care aceștia le oferă ar fi adecvate, satisfăcătoare, furnizate la timp și în mod complet, pe baza raportului calitate-preț previzionat de Utilizatori sau ca îndeplinind orice altă condiție în acest sens.

Promovarea unor Parteneri nu trebuie să confunde Serviciile (noastre) cu eventuale servicii și/sau produse oferite de aceștia, ESDT.Tech neasumându-și nicio responsabilitate pentru interpretările eronate ale Utilizatorilor.

De asemenea, publicarea Partenerilor prin anunțarea ofertelor, rezultatelor, premiilor, renumelui, reputației, informațiilor prezentate de aceștia sau prin orice alte asemenea mijloace disponibile în Platformă nu reprezintă o aprobare, validare sau recomandare de către Parteneri a Serviciilor, în lipsa precizărilor contrare făcute în mod clar de aceștia și fără depășirea limitelor la care se referă respectivele precizări.

6. Durata de Funcționare a Platformei

Uneori va fi necesar să suspendăm sau să retragem Platforma pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Nu garantăm că Platforma, precum și orice conținut al acesteia, vor fi întotdeauna disponibile sau neîntrerupte. Putem suspenda, retrage sau restricționa disponibilitatea întregii sau a oricărei părți a Platformei noastre din motive comerciale și operaționale. Vom încerca să vă anunțăm cu o notificare rezonabilă cu privire la orice suspendare sau retragere, dacă este posibil.

Pentru a evita orice neînțelegere, prin utilizarea Platformei și a Serviciilor noastre, recunoașteți că pot exista situații în care nu veți putea să le utilizați, chiar și pentru a întreprinde orice acțiune în legătură cu Serviciile noastre.

De asemenea, aveți responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează Platforma noastră prin intermediul echipamentelor sau conexiunii dvs. la internet sunt conștiente de acești Termeni de Utilizare și de alți termeni și condiții aplicabile, precum și că îi respectă pe deplin.

7. Drepturile de Proprietate Intelectuală

Sub rezerva îndeplinirii Termenilor de mai sus, ESDT.Tech acordă oricărui Utilizator o licență revocabilă, cu drepturi limitate, fără redevențe, neexclusivă, netransferabilă și fără drept de sublicențiere NUMAI pentru a accesa Platforma și, dacă este cazul, pentru a utiliza Serviciile prin intermediul calculatorului dumneavoastră sau al dispozitivelor compatibile să folosească internetul în scopuri personale/interne. Vă este interzisă utilizarea Serviciilor pentru a le revinde sau în scopuri comerciale, inclusiv operațiuni în numele altor persoane sau entități. Toate acțiunile de mai sus sunt interzise în mod expres și constituie o încălcare materială a acestor Termeni. Dreptul de a dispune conținutul, formatul, funcția și drepturile de acces în ceea ce privește Serviciile ar trebui să fie stipulate la discreția noastră. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în cadrul acestor Termeni. Prin urmare, Utilizatorului i se interzice prin prezenta să utilizeze Serviciile noastre în orice mod care nu este autorizat în mod expres prin acești Termeni.

Pentru a evita orice neînțelegere:

  • acești Termeni acordă o licență limitată pentru accesarea și utilizarea Serviciilor. Prin urmare, atunci când utilizați Serviciile noastre, acceptați prin prezenta că nu vă transferăm dvs. sau altor persoane dreptul de proprietate asupra Serviciilor sau drepturile de proprietate intelectuală asupra oricăror proprietăți intelectuale deținute.

   • conținutul publicat, toate textele, graficele, interfața vizuală, fotografiile, sunetele, diagramele fluxului de proces, codul de calculator (inclusiv codul html), programele, software-ul, produsele, informațiile și documentele, precum și desenul, structura, selecția, coordonarea, exprimarea, aspectul și sentimentul, precum și prezentarea oricărui conținut inclus în Servicii sau furnizat ca parte a Serviciilor noastre, sunt deținute, controlate și/sau licențiate exclusiv de ESDT.Tech sau de membrii, licențiatorii sau afiliații săi.

ESDT.Tech deține orice comentariu, sugestii, idei sau alte informații ori materiale (denumite în continuare în mod colectiv "Feedback") despre Serviciile pe care le furnizați prin orice mijloc de comunicare. Prin prezenta, ne transferați toate drepturile, proprietatea și interesele privind Feedback-ul și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu aveți niciun drept și renunțați prin prezenta la orice solicitare de recunoaștere sau compensație pe baza oricărui Feedback, sau la orice modificare pe baza oricărui Feedback.

8. Restricții

În timpul utilizării Serviciilor noastre, afirmați ferm că în orice moment:

   • respectați pe deplin cerințele Legislației Aplicabile și reglementările, precum și acești Termeni;

   • nu veți încălca drepturile altor persoane, interesele publice, morala generală sau interesele legitime ale altora, ceea ce include orice acțiuni care ar putea interfera, perturba, afecta negativ sau interzice altor persoane să utilizeze Serviciile;

   • nu veți încerca să identificați nicio vulnerabilitate a Platformei/Serviciilor (inclusiv integrarea de către terți) sau nu veți încălca nicio măsură de securitate sau de autentificare.

Ne împuterniciți în mod expres să întreprindem orice acțiune pentru a identifica și investiga orice încălcare a acestor Termeni și să decidem în mod unilateral dacă ați încălcat orice prevedere în legătură cu aceștia și să luăm măsuri (fără consimțământul sau notificarea dvs. prealabilă), cum ar fi, dar fără a se limita la:

   • blocarea și închiderea activităților în curs;

   • raportarea incidentului către autoritățile competente;

   • publicarea presupuselor încălcări și a măsurilor care au fost luate;

   • ștergerea oricăror informații pe care le-ați publicat și care sunt considerate a fi încălcări.

Este strict interzis să se desfășoare orice acțiune și/sau activitate care:

   • este interzisă de Termenii noștri sau poate încălca direct sau indirect prevederile acestora;

   • are legătură cu activități ilegale sau cu scopul de a cauza prejudicii unei alte persoane, indiferent de modul în care acest scop este realizat sau atins.

Cu toate acestea, nu ne asumăm și nimic din ceea ce conține prezentul document nu trebuie interpretat ca implicând vreo obligație de a pune în aplicare astfel de revizuiri dincolo de cerințele obligatorii ale Legislației Aplicabile.

9. Despăgubire

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați pe noi, afiliații noștri, contractanții, licențiatorii și directorii, funcționarii, angajații și agenții lor pentru și împotriva oricăror revendicări, acțiuni, proceduri, investigații, cereri, procese, costuri, cheltuieli și daune (inclusiv onorariile avocaților, amenzi sau penalități impuse de orice autoritate de reglementare) care decurg din sau sunt legate de (i) utilizarea sau comportamentul dvs. în legătură cu Serviciile, (ii) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau (iii) încălcarea de către dvs. a oricăror legi, reglementări sau drepturi aplicabile ale oricărei terțe părți în timp ce utilizați Serviciile.

În astfel de cazuri, vom avea dreptul, la libera noastră apreciere, de a controla orice acțiune sau procedură și de a stabili dacă dorim să ajungem la o înțelegere și, în caz afirmativ, în ce condiții.

10. Garanții și Declarații de Renunțare la Răspundere

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ INFORMAȚIILE PREZENTATE ÎN CADRUL PLATFORMEI SAU CA PARTE A SERVICIILOR NU SUNT ȘI NU POT FI INTERPRETATE ÎN NICIUN FEL CA O SOLICITARE SAU O OFERTĂ DE PRODUSE FINANCIARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DEPOZITARII CENTRALI DE VALORI MOBILIARE, CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ REGLEMENTATĂ, ADMINISTRAREA DE PORTOFOLII DE INVESTIȚII ETC.

În mod specific, informațiile prezentate în cadrul Platformei sau ca parte a Serviciilor nu sunt destinate și nu pot fi interpretate în niciun fel ca o solicitare sau o ofertă:

   • de a cumpăra, vinde sau altfel tranzacționa orice instrumente financiare;

   • de a accesa orice servicii și activități de investiții sau servicii auxiliare;

   • de a executa ordine în numele dvs. și/sau de a tranzacționa pe contul dvs. și/sau de a primi și transmite ordine referitoare la orice activ pentru care ar fi necesară o autorizare;

   • de a investi orice fonduri pe piața de capital sau pe alte piețe reglementate;

   • de a participa la orice activitate comună, unități în cadrul întreprinderilor de investiții colective, fonduri de investiții, fonduri de investiții alternative, precum și de a achiziționa unități sau acțiuni în orice alte astfel de fonduri sau întreprinderi;

   • de consultanță sau asistență în probleme investiționale, financiare, fiscale, legislative, politice, sociale;

   • de consultanță sau asistență privind depozitele reglementate, inclusiv depozitele structurate, precum și orice pensii, asigurări sau fonduri de tranzacționare pe bursă; de consultanță, consultanță sau asistență desfășurate sub titlu profesional;

   • de servicii de management al portofoliilor de investiții, păstrarea sau administrarea instrumentelor financiare, a oricăror fonduri de capital, acțiuni sau unități în cadrul întreprinderilor de investiții colective;

   • de a furniza în mod specific serviciile depozitelor centrale de valori mobiliare, operatorului de piață sau serviciilor pieței de tranzacționare;

   • de servicii profesionale privind toleranța la risc și obiectivele specifice de investiții, caracteristicile sau nevoile specifice ale investiției, nici în ceea ce privește costurile și beneficiile implicite în raport cu instrumentele financiare;

   • de a încredința fondurile dvs. unei firme de investiții sau de a deține în alt mod fondurile dvs. în scopuri de investiții, nici de a proteja orice fonduri, valori mobiliare sau instrumente financiare ale dvs.;

   • de a acționa ca un consilier financiar profesionist, nici ca intermediar al unor astfel de consilieri sau al oricărei instituții financiare înregistrate, ca manager de fonduri de investiții, manager de fonduri de investiții alternative sau investitor profesionist;

   • de a cumpăra, vinde sau altfel tranzacționa orice produse financiare expres reglementate, fie conform definiției corespunzătoare a acestui termen, fie în sensul Regulamentului (UE) 2020/852 sau a oricărui alt act legislativ similar. În același timp, nu credem că serviciile sunt destinate a fi furnizate sau ar fi furnizate dacă ar fi considerate că cad, direct sau indirect, în oricare dintre categoriile de mai sus. Indiferent dacă accesați platforma sau oricare dintre serviciile sale, sunteți de acord că ați înțeles și ați asumat pe deplin că Serviciile sunt furnizate pe baza dreptului fundamental la libertatea de expresie și asociere, pentru a inspira și oferi unele informații sau pentru a aduna o comunitate de idei, nu pentru a furniza consultanță în investiții reglementate.

Prin accesarea Platform și acceptarea acestor Termeni declarați expres ca înțelegând faptul că niciun conținut al Platformei, fie singur, fie în combinație cu orice altă informație, nu este destinat și nu  poate fi interpretat ca o ofertă de consultanță în investiții sau ca reprezentând vreo altă formă de serviciu financiar reglementat.

UNELE JURISDICȚII PREVĂD ANUMITE GARANȚII IMPLICITE, CUM AR FI GARANȚIA IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE EXECUTARE CONFORMĂ. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NE DECLINĂM ORICE PROMISIUNE SAU GARANȚIE IMPLICITĂ SAU EXPRESĂ ÎN TOT CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIILE.

NOI, ÎMPREUNĂ CU ORICE AFILIAȚI, PARTENERII, SOCIETĂȚILE-MAMĂ, ANGAJAȚII, CONTRACTORII, AGENȚII, ADMINISTRATORII, COLABORATORII, LICENȚIATORII ȘI DISTRIBUITORII NOȘTRI NU SUNTEM SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DECIZIILE UTILIZATORILOR DE A SE IMPLICA ÎN ORICE FORMĂ DE INVESTIȚII SAU TRANZACȚII IMPLICÂND DIVERSE CRIPTOACTIVE, NFT-URI SAU CHIAR INSTRUMENTE FINANCIARE, NICI PENTRU ORICE PIERDERE REZULTATĂ ÎN ACEST CONTEXT.

ESDT.Tech ESTE EXONERATĂ DE ORICE RĂSPUNDERE PENTRU SERVICIILE SAU INFORMAȚIILE PREZENTATE DE TERȚI PRIN MIJLOCIREA PLATFORMEI. UTILIZATORII SUNT DE ACORD, ÎNȚELEG ȘI ACCEPTĂ CĂ ACCESAREA ȘI UTILIZAREA ACESTOR SERVICII SUNT SUPUSE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR SPECIFICI STABILIȚI DE FIECARE TERȚ ÎN PARTE. ESDT.Tech NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU CALITATEA, ADECVAREA SAU LEGALITATEA SERVICIILOR ȘI/SAU INFORMAȚIILOR OFERITE DE TERȚI, NICI PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA ACESTORA. UTILIZATORII SUNT SFĂTUIȚI SĂ ANALIZEZE CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE SERVICIILOR OFERITE DE TERȚI ÎNAINTE DE A BENEFICIA DE ACESTEA ȘI SĂ ÎȘI ASUME ÎN MOD EXCLUSIV RISCURILE ASOCIATE.

ORICE REFERIRI LA NOȚIUNEA DE "ANALIZĂ" SAU LA ORICE ALȚI TERMENI DE ACEST FEL STABILIȚI ÎN CADRUL PLATFORMEI NU AU CA SCOP ȘI NU POT FI INTERPRETATE CA FĂCÂND REFERIRE LA NICIUN FEL DE INDICI, MĂSURI SAU OBIECTIVE DE INVESTIȚII, ÎN SENSUL LEGISLAȚIEI PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE, DECÂT DACĂ ACEST LUCRU SE PREVEDE ÎN MOD EXPRES.

Utilizatorii trebuie să manifeste întotdeauna un grad ridicat de precauție, să își evalueze propriile riscuri și să solicite consiliere și/sau asistență profesională ori de câte ori identifică un potențial a pierdere a oricăror active pe care le dețin.

Orice date privind criptoactivele sau alte piețe care ar fi prezentate ca o caracteristică a platformei ar trebui să provină de pe site-urile web ale unor terțe părți sau din alte surse de informare de acest tip (cum ar fi coinmarketcap.com), pentru care nu vom fi răspunzători în niciun fel și, în consecință, trebuie să respectați condițiile suplimentare relevante.

În cazul în care aveți vreun motiv să nu fiți de acord cu oricare dintre declarațiile și/garanțiile menționate mai sus, nu ezitați să ne comunicați de îndată folosing informațiile de contact furnizate în secțiunea 14 de mai jos.

11. Răspunderea

În cea mai mare măsură permisă de Legislația Aplicabilă, sunteți de acord și înțelegeți că nu vom fi răspunzători pentru: orice daune indirecte, speciale, accidentale, rezultate, triple sau alte daune multiple, daune exemplare sau punitive care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni sau cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Noi și entitățile noastre afiliate nu vom fi trași la răspundere pentru nicio pierdere ori leziuni suferite de Utilizatori (denumite colectiv „Pierderi") care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni sau cu utilizarea sau accesul dvs. la Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i) descărcarea sau partajarea de informații, inclusiv informații personale, în timpul utilizării Serviciilor noastre;

(ii) servicii furnizate de terți în legătură cu Serviciile;

(iii) raporturile dvs. cu sau participarea dvs. la campaniile promoționale ale unor terțe părți găsite în timpul utilizării Serviciilor noastre.

Nu vom fi răspunzători pentru daunele provocate de alte persoane, de acțiunile ilicite sau ilegale ale unor terțe părți sau de un act de forță majoră. Limitările și excluderile din acești Termeni se vor aplica indiferent dacă am fost sau nu informați sau ar fi trebuit să fim conștienți de posibilitatea apariției oricăror pierderi.

În cea mai mare măsură permisă de lege și cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni, nu suntem răspunzători în legătură cu niciun litigiu care decurge din sau are legătură cu prezentele prevederi.

12. Putem aduce modificări Termenilor de Utilizare

Este posibil să modificăm, să adăugăm sau să eliminăm părți din acești Termeni de Utilizare în orice moment și la discreția noastră exclusivă. De fiecare dată când doriți să utilizați Website-ul nostru, vă rugăm să verificați acești Termeni pentru a vă asigura că ați înțeles varianta acestora care se aplică în acel moment.

Vom anunța astfel de modificări prin simpla actualizare a Termenilor pe Platforma noastră și prin modificarea datei [Ultima actualizare] afișată pe această pagină.

Toate modificările sau schimbările aduse acestor Termeni vor intra în vigoare la data publicării pe Platformă sau a comunicării către Utilizatori.

Este responsabilitatea dumneavoastră să consultați Termenii modificați. Prin utilizarea în continuare a Serviciilor în urma modificărilor aduse Termenilor, acceptați și sunteți de acord cu modificările și cu faptul că toate activitățile ulterioare efectuate de dumneavoastră vor fi supuse Termenilor modificați.

Dacă aveți orice întrebare cu privire la sau în legătură cu informațiile menționate în acești Termeni, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați direct.

13. Putem cesiona acest contract unei alte persoane

Transferul drepturilor și obligațiilor care decurg din acești Termeni și/sau din utilizarea Platformei este supus consimțământului nostru prealabil și scris.

Sunteți de acord în mod expres că putem transfera unilateral toate drepturile și obligațiile care pot decurge din acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră.

14. Cum să reclamați

Dacă doriți să faceți reclamații cu privire la conținutul încărcat de alți Utilizatori, vă rugăm să ne contactați la contact@esdt.tech. Veți primi un răspuns în reply cu privire la modul în care trebuie să procedați pentru a finaliza procesul de soluționare a plângerilor.

15. Securitate

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe automate sau alte materiale malițioase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu trebuie să ne atacați site-ul prin nicio formă de atac. Prin încălcarea acestei prevederi, veți comite o infracțiune penală în conformitate cu regulamentul care guvernează activitatea Platformei. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

16. Legislația Aplicabilă

Legea Aplicabilă (legile aplicabile în România) se va aplica tuturor elementelor raportului juridic existent între noi și Utilizatori și orice altă persoană sau entitate, după caz

17. Divizibilitate

În măsura maximă permisă de Legislația Aplicabilă, orice termen sau dispoziție nulă sau inaplicabilă din acești Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea termenilor și dispozițiilor rămase sau validitatea sau aplicabilitatea termenului sau dispoziției încriminate în orice altă situație. În măsura maximă permisă de Legislația Aplicabilă, dvs. și noi, acționând cu bună-credință, vom atesta nulitatea sau inaplicabilitatea termenului sau dispoziției respective și o vom înlocui cu un termen sau o dispoziție valabilă sau aplicabilă care reflectă cel mai exact scopul economic și juridic al termenului sau dispoziției nule sau inaplicabile.

tg
twitter-x-logo
youtube
Update cookies preferences